Ytterjärna Trädgårdspark

Antroposofiska Sällskapet

Konstterapi SBK

Varma Kök Skillebyholm

Eurytmiutbildning Sverige

Klockargården

Järna Naturbruksgymnasium

Skillebyholm

Kulturhuset i Ytterjärna

Phoenixmottagningen

The international youth initiative program (YIP)

Robygge

Asmussens Arkitektgrupp

Järna Akademi

Nibble Handelsträdgård

Örjanskolan

Ekoleden

Saltå Kvarns Butik

Kulturcentrum Järna

Saltå By

Nibblestiftelsen