Eurytmiutbildning Sverige

Telefon
Facebook

Utbildningen är på deltid med 11 undervisningshelger och en sommarvecka/ år.

Eurytmilärarutbildningen, Järna berättigar till studiemedel från CSN.

Eurytmi finns inom

Pedagogik:

Eurytmi finns sedan den första Waldorfskolan (1919) i förskolor, skolor, gymnasier, vuxenutbildningar m m.

Konst/Performance:

Eurytmi som konstart finns runtom i världen. Många ensembler gör vidsträckta turnéer. På internationella eurytmifestivaler kan man idag se uppsättningar från stora klassiska orkesterverk till nyskapade soloverk.

Terapi:

Läkeeurytmi finns som terapi inom skolhälsovård, antroposofisk sjukvård, socialterapi, särskola mm. Utbildningen till läkeeurytmist är en fördjupning med medicinsk inriktning.

Friskvård:

Eurytmi förenar ökad kroppsmedvetenhet med själslig smidighet och balans. I den förebyggande hälsovården är just integreringen av kropp och själ av intresse.

Organisationsutveckling:

Fler och fler företagsledningar upptäcker idag att flödet i interaktionen internt och externt är avgörande för företagets utveckling. Eurytmin kan vara det instrument som tydliggör och stärker förändringsarbetet.

Hitta hit

Evenemang på

Eurytmiutbildning Sverige

Just nu inga evenemang