YTTERJÄRNA

Arne Klingborg, i Trädgårdsparken c:a 1960. Hans arbete var då nydanande och har kommit att bli till stor inspiration för utvecklingen av trädgårdsrörelsen i Sverige.

BAKGRUND

Sedan början av 1930-talet har en rad antroposofiskt inspirerade verksamheter vuxit fram i Ytterjärna med omnejd – kulturhus, skolor, sjukhus, biodynamiska gårdar, verksamheter för funktionsnedsatta osv. Konstnären Arne Klingborg var en av grundarna till Kulturcentrum Järna (dåvarande Rudolf Steinerseminariet) som grundades 1964. I början var verksamheten inhyst i Vita Huset, en sekelskiftesvilla byggd av målaren Bruno Liljefors. Verksamheten växte och arkitekten Erik Asmussen fick uppdraget att rita de hus man idag kan se på området kring Kulturhuset. Byggnaderna inrymmer allt ifrån hotell, butiker och restauranger till bostäder, kontor, övningssalar och musikrum.

I Ytterjärna har flera uppmärksammade utställningar om arkitektur och trädgårdskonst producerats. Konferenser, föredrag och konstnärliga evenemang pågår ständigt.

ARKITEKTUREN

I Ytterjärna finns världsberömd arkitektur av Erik Asmussen och hans medarbetare i samarbete med Arne Klingborg och färgsättaren Fritz Fuchs. Genom organiska former, naturliga material, ljus och färger har unika miljöer skapats. Varje hus är ett konstverk i sig. H

OMGIVNINGARNA KRING JÄRNA

Ytterjärna ligger vackert beläget vid Järnafjärden och Kulturcentret omges av biodynamiska gårdar, sörmländska skogar och öppna slätter. I Järnaområdet finns flera läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Den biodynamiska gården Skillebyholm är en mötesplats, ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling. På Skilleby Gård, vackert inbäddad mellan skog och ängar, bedrivs både jordbruk och trädgårdsodling.

På Skäve Gård finns Ekobanken – en transparent bank som satsar på att ge pengar mervärde genom att placera dem så att de stöder social, ekologisk och kulturell utveckling. På Skäve Gård bedrivs biodynamiskt jordbruk men här finns också Järnas största waldorfförskola, Skäve Kafé och en livfull verksamhet för människor med behov av särskild vård. Vid Saltå Kvarn finns också butik med bageri och kafé.

Välkommen till Ytterjärna!

MÄNNISKORNA GÖR PLATSEN

Mitt Ytterjärna är en gästblogg där människorna, som genom sin relation till platsen är med och skapar Ytterjärna, får berätta sin berättelse.

MITT YTTERJÄRNA

Tips på evenemang, kurser och annat som händer i Ytterjärna.
Tack!
Din anmälan har tagits emot.
Oops! Något blev fel, prova igen. Om det inte fungerar kontakta oss på info@ytterjarna.se