Ytterjärna Trädgårdspark

”En trädgårdspark i Sörmland”, så kallade trädgårdskonstnären Arne Klingborg (1915-2005) vår park! En trädgård möter en park som möter ett landskap just här, i Sörmland, en bit utanför Järna.

Trädgårdsparken är en plats som utvecklats ur det typiska sörmländska odlingslandskapet, ur Bruno Liljefors kärlek till den vilda naturen, ur Nils Nilssons anläggning av odlingar, promenadstigar och planteringar, ur antroposofi och Arne Klingborgs otroliga entusiasm inför konsten och skönheteten sammanfört med livets nödvändigheter. Ett slags antroposofiskt formspråk utvecklades som blev unikt bland trädgårdar och parker i Sverige. Den kreativa och sociala trädgårdsrörelse som växte fram här kom bland annat att bli en stark impuls till den ekologiska rörelse vi har idag.
Trädgårdsparken utgörs av ett femtiotal olika rumsbildningar och motiv. Den stora rosenträdgården och de biologiska reningsdammarna är de mest framträdande motiven men här finns också mer subtila motiv som till exempel ”Gläntan”, ”Näktergalens trädgård” och ”Liljefors björklund”. Självklart finns också ett antal olika perennrabatter med olika teman.

Varje år anordnas olika evenemang, till exempel Rosens dag mitt i sommaren och Ljusfesten på första advent. Trädvårdskusen arrangeras i mitten av juli, vi erbjuder visningar, praktikplatser och i mån av tid finns möjlighet för volontärinsatser. Trädgårdsparken är en del av Ytterjärnas myllrande liv där kultur, utbildningar, vård, matkultur och mycket annat präglar både inne- och uterum och lockar människor från hela världen.

Frötallen AB förvaltar Trädgårdsparken och är även ansvarig för områdets vatten och avlopp.

Vi erbjuder fritt inträde till Trädgårdsparken!

Hitta hit

Dygnet runt

Evenemang på

Ytterjärna Trädgårdspark

Just nu inga evenemang