Järna Naturbruksgymnasium

På Nibble Gård, som har bedrivit biodynamiskt jordbruk med mjölkproduktion sedan 60-talet, ligger sedan 1999 Järna Naturbruksgymnasium – Sveriges enda gymnasium med inriktning på ekologisk-biodynamisk odling och djurhållning. Skolan följer det nationella naturbruksprogrammet och har en waldorfpedagogisk profil.

Eleverna arbetar med djur och jord, trädgård och skog. Genom att teori och praktik vävs samman, lär sig eleverna ett ekologiskt helhetstänkande inom livets alla om- råden.

Öppettider

Järna Naturbruksgymnasium tar gärna emot studiebesök, även helger.
Ring för att boka tid.

Evenemang på

Järna Naturbruksgymnasium

Just nu inga evenemang