Järna Akademi

Järna Akademi är ett utbildningsinitiativ som sätter kunskapen om människan och hennes förhållande till sin omvärld i centrum. Vi vill skapa ett forum för lärande och utveckling, där människan, genom att upptäcka och fördjupa sin potential i dialog med andra, kan bidra till berikandet av såväl yrkeslivet som samhället i stort. Järna Akademi anknyter därmed till en lång bildningstradition i Ytterjärna med inspiration från det antroposofiska tänkandet.

Vi välkomnar samarbeten med andra utbildningar, institutioner eller initiativtagare som delar Järna Akademis idé. Samarbetet kan ske på olika sätt och med olika grad av engagemang från vår sida.

Hitta hit

Evenemang på

Järna Akademi

Just nu inga evenemang