Örjanskolan

Örjanskolan är en icke vinstdrivande waldorfskola där det konstnärliga genomsyrar alla ämnen. Här råder nära kontakt mellan lärare och elev i en trygg skolmiljö där du som elev får vara den du är och bli den du vill vara. Eleverna uppmanas till både kreativt och kritiskt tänkande vilket leder till en förmåga till självständig problemlösning och initiativrikedom. Undervisningen styrs inte enbart av färdiga läromedel utan också av lärarens berättande, grupparbeten och konstnärliga bearbetningar. Resor och praktik är en del av undervisningen.

Örjanskolan består av grundskola och gymnasium med riksintag. Gymnasiet erbjuder estetiska programmet/waldorf, naturvetenskapsprogrammet/waldorf och naturvetenskapsprogrammet/waldorf natur.

Öppettider

Evenemang på

Örjanskolan

Just nu inga evenemang