Friday
27
May

”En andlig forskares skolningsväg”

19:00

-

15:30

Antroposofiska Sällskapet

Plats:
Robygge i Ytterjärna

”En andlig forskares skolningsväg”
Om Rudolf Steiners inre biografi - Arbetshelg med Martina Maria Sam

Att hans namn en gång skulle skiljas från hans verk var ett allvarligt bekymmer som Rudolf Steiner hyste mot slutet av sitt liv. I biografin hos en modern invigd är nämligen liv och verk oskiljaktiga.Hur de bär och ömsesidigt förklarar varandra kan upplevas som en urbild hos Rudolf Steiner. Mycket av det han beskriver i sina föredrag och skrifter bygger på egna erfarenheter. Samtidigt ger oss antroposofin möjlighet att allt djupare förstå hans eget liv.Helgens fem föredrag ska vara ett första försök att närmare belysa Rudolf Steiners esoteriska skolningsväg på grundval av hans personliga notiser och andra biografiska dokument. Belysningen behöver då ske på olika sätt angående tiden fram till hans egentliga initiation kring sekelskiftet 1900 i jämförelse med tiden efteråt. De första 42 åren kan vi på ett trevande sätt uppleva i vårt inre. Hur de andliga livets högre stadier formas hos honom kan vi sedan bara ana genom en perifer överblick över hans verk.Att tydliggöra Rudolf Steiners verk genom hans liv och vice versa öppnar nya insikter i hans utveckling och låter oss förstå själva antroposofin på ett djupare sätt.Martina Maria Sams fem föredrag börjar på kvällen fredagen den 27 maj och avslutas på eftermiddagen söndagen den 29 maj. De omramas av konstnärliga övningar och utställningar.

Läs mer (program priser mm) på antroposofi.nu/kalender